Studiewijzers
IJdel, ijdelheid


IJdel, ijdelheid

Leeg of zonder waarde. In de Schriften ook valsheid of bedriegerij; hoogmoed.