Studiewijzers
IJdel, ijdelheid
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

IJdel, ijdelheid

Leeg of zonder waarde. In de Schriften ook valsheid of bedriegerij; hoogmoed.