Studiewijzers
Eerstelingen


Eerstelingen

De eerste opbrengst van het seizoen. In het Oude Testament werden de eerstelingen voor de Heer bereid (Lev. 23:9–20). Wie het evangelie aannemen en getrouw tot het einde toe volharden, zijn ook als het ware eerstelingen, omdat zij God toebehoren.