Studiewijzers
Getuige, getuigen


Getuige, getuigen

Een verklaring of ander bewijs dat iets waar is; een getuigenis. Een getuige kan ook iemand zijn die een dergelijke verklaring aflegt of bewijs levert gebaseerd op persoonlijke kennis; dat wil zeggen: iemand die getuigenis aflegt.