Studiewijzers
Hebreeuws


Hebreeuws

Een Semitische taal die gesproken werd door de kinderen van Israël.

Het Hebreeuws werd door de Israëlieten gesproken tot hun terugkeer uit de Babylonische ballingschap, waarna het Aramees de dagelijkse omgangstaal werd. In de tijd van Jezus was Hebreeuws de taal van de geleerden, de wet en de godsdienstige literatuur.