Studiewijzers
Nephieten


Nephieten

Een groep mensen in het Boek van Mormon van wie een groot deel afstamt van de profeet Nephi, zoon van Lehi. Zij scheiden zich af van de Lamanieten en zijn over het algemeen rechtvaardiger dan de Lamanieten. Toch worden zij uiteindelijk wegens hun goddeloosheid door de Lamanieten vernietigd.