Studiewijzers
Talen, gave van


Talen, gave van

Een gave van de Heilige Geest waardoor geïnspireerde mensen in staat worden gesteld een voor hen onbekende taal te spreken, begrijpen of vertalen. Wij geloven in de gave van talen (Art. 1:7).