Studiewijzers
Talen, gave van
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Talen, gave van

Een gave van de Heilige Geest waardoor geïnspireerde mensen in staat worden gesteld een voor hen onbekende taal te spreken, begrijpen of vertalen. Wij geloven in de gave van talen (Art. 1:7).