Studiewijzers
Farao


Farao

De oudste zoon van Egyptus, de dochter van Cham (Abr. 1:25); tevens de titel die aan de Egyptische koning werd gegeven (Abr. 1:27).