Studiewijzers
Dood, geestelijke


Dood, geestelijke

Gescheiden worden van God en van zijn invloed; de dood met betrekking tot alles wat met rechtvaardigheid te maken heeft. Lucifer en een derde deel van de hemelse menigten ondergingen de geestelijke dood toen zij uit de hemel werden geworpen (LV 29:36–37).

De geestelijke dood is in de wereld gekomen door de val van Adam (Moz. 6:48). Stervelingen met verdorven gedachten, woorden en werken zijn geestelijk dood, ook al leven ze nog op aarde (1 Tim. 5:6). Dankzij de verzoening van Jezus Christus en door gehoorzaamheid aan de beginselen en verordeningen van het evangelie, kunnen mannen en vrouwen rein worden van zonde en de geestelijke dood overwinnen.

Er is ook sprake van geestelijke dood na de dood van het sterfelijke lichaam. Zowel herrezen mensen als de duivel en zijn engelen zullen worden geoordeeld. Wie zich willens en wetens hebben verzet tegen het licht en de waarheid van het evangelie, zullen de geestelijke dood ondergaan. Deze dood wordt vaak de tweede dood genoemd (Alma 12:16; Hel. 14:16–19; LV 76:36–38).