Studiewijzers
Jerobeam


Jerobeam

Jerobeam uit het Oude Testament was de eerste koning van het noordelijk deel van het verscheurde Israël. Hij behoorde tot de stam Efraïm. De onrechtvaardige Jerobeam was aanvoerder van een opstand tegen het huis van Juda en tegen David en zijn familie.