Studiewijzers
Vrij, vrijheid


Vrij, vrijheid

De toestand waarin men in staat is vrij te handelen en te denken; het vermogen om zonder dwang persoonlijke keuzen te doen. Gehoorzaamheid aan de beginselen van het evangelie bevrijdt de mens van de geestelijke gevangenschap van de zonde (Joh. 8:31–36). Wie zich bekeert en zich naar Gods wil voegt, is vrij van de slavernij van de zonde dankzij de verzoening van Jezus Christus (Mosiah 5:8).