Studiewijzers
Romeinen, brief aan de


Romeinen, brief aan de

Een brief in het Nieuwe Testament die Paulus aan de heiligen in Rome heeft geschreven. Hij overweegt een bezoek aan Jeruzalem, hetgeen stellig gevaarlijk zal zijn. Als hij het er levend afbrengt, hoopt hij daarna Rome te bezoeken. De brief is gedeeltelijk bedoeld om de kerk in Rome op zijn komst voor te bereiden. Daarnaast bevat hij een uiteenzetting van bepaalde leerstellingen waarover onenigheid is geweest en die Paulus nu beschouwt als definitief vaststaand.

Hoofdstuk 1 bevat Paulus’ begroeting van de Romeinen. De hoofdstukken 2–11 omvatten verschillende verklaringen over de leer van geloof, werken en genade. De hoofdstukken 12–16 bevatten praktische leringen over de liefde, plicht en heiligheid.