Studiewijzers
Apostel


Apostel

In het Grieks betekent apostel ‘iemand die uitgezonden is’. Het is de titel die Jezus geeft aan de Twaalf die Hij kiest en ordent als zijn naaste discipelen en helpers tijdens zijn aardse bediening (Luk. 6:13; Joh. 15:16). Hij zendt hen uit om Hem, na zijn hemelvaart, te vertegenwoordigen en zijn bediening voort te zetten. Destijds was, en ook nu in het Quorum der Twaalf Apostelen in de herstelde kerk, is een apostel een bijzondere getuige van Jezus Christus voor de gehele wereld, om te getuigen van zijn goddelijkheid en van zijn opstanding uit de doden (Hand. 1:22; LV 107:23).

Selectie van apostelen

Apostelen worden door de Heer uitgekozen (Joh. 6:70; 15:16).