Studiewijzers
Duivel


Duivel

Satan. De duivel is de vijand van alle rechtvaardigheid en van hen die ernaar streven de wil van God te doen. Hij is letterlijk een geestzoon van God en was eens een gezaghebbende engel in de tegenwoordigheid van God (Jes. 14:12; 2 Ne. 2:17). Hij is echter in opstand gekomen in het voorsterfelijke bestaan, waar hij een derde deel van de geestkinderen van de Vader overreedde om samen met hem te rebelleren (LV 29:36; Moz. 4:1–4; Abr. 3:27–28). Zij werden uit de hemel geworpen en de mogelijkheid om een sterfelijk lichaam te verkrijgen en het sterfelijke leven te ervaren, werd hun ontzegd, en zij zullen voor eeuwig verdoemd zijn. Vanaf het moment dat de duivel uit de hemel werd geworpen, heeft hij zich voortdurend ingespannen om alle mannen en vrouwen te misleiden en hen weg te voeren van het werk van God, met de bedoeling het gehele mensdom even ellendig te maken als hijzelf is (Openb. 12:9; 2 Ne. 2:27; 9:8–9).

De kerk van de duivel

Iedere kwade en wereldlijke organisatie op aarde die het zuivere en volmaakte evangelie verdraait en strijdt tegen het Lam van God.