Studiewijzers
Geboden van God


Geboden van God

De wetten en voorwaarden die God de mensen geeft, individueel of collectief. Door de geboden te bewaren, ontvangen de gehoorzamen de zegeningen van de Heer (LV 130:21).