Studiewijzers
Psalm


Psalm

Een geïnspireerd gedicht of geïnspireerde lofzang.

Het boek Psalmen

Een boek in het Oude Testament met een verzameling psalmen, waarvan er vele over Christus spreken. Het boek Psalmen wordt vaak aangehaald in het Nieuwe Testament.

David heeft veel van de psalmen geschreven, die tot doel hebben God te loven. Veel psalmen hebben ook bijpassende muziek.