Studiewijzers
Inleiding


De Gids bij de Schriften

De Gids bij de Schriften geeft uitleg van geselecteerde leerstellingen, beginselen, figuren en plaatsen die voorkomen in de Bijbel, het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde. Tevens worden er belangrijke tekstverwijzingen verschaft voor uw studie van de onderwerpen. Deze Gids kan u tot steun zijn bij zowel uw persoonlijke Schriftstudie als Schriftstudie in gezinsverband. Hij kan u van dienst zijn bij de beantwoording van vragen over het evangelie, bij de bestudering van bepaalde onderwerpen in de Schriften, bij de voorbereiding van toespraken en lessen, en bij de vergroting van uw kennis en getuigenis van het evangelie.

Het volgende voorbeeld legt uit hoe een onderwerp in de Gids bij de Schriften is opgevat:

Afbeelding
voorbeeld

Aarde

De planeet waarop wij wonen, door God geschapen door middel van Jezus Christus, bestemd voor het gebruik door de mens gedurende zijn sterfelijke proeftijd. Haar uiteindelijke bestemming is verheerlijking en verhoging (LV 77:1–2; 130:8–9). De aarde zal het eeuwige erfgoed worden van hen die zo hebben geleefd dat zij een celestiale heerlijkheid waardig zijn (LV 88:14–26). Zij zullen de tegenwoordigheid van de Vader en de Zoon genieten (LV 76:62).

Geschapen voor de mens

Pasen

Einde van de wereld

Onderwerpen staan in vetgedrukte letters.

Elk onderwerp bevat een korte definitie.

Sommige onderwerpen hebben een ondergeschikt trefwoord. Deze staan cursief gedrukt.

Verwante tekstverwijzingen staan tussen haakjes.

Soms staat de gewenste informatie niet onder het onderwerp dat u hebt opgeslagen. Het cursief gedrukte woord Zie verwijst naar het onderwerp waar de informatie te vinden is.

Soms bevatten andere onderwerpen in de Gids informatie die verband houdt met het onderwerp dat u bestudeert. De cursief gedrukte woorden Zie ook verwijzen naar die verwante onderwerpen.

Tekstverwijzingen ter verduidelijking van de definitie staan tussen haakjes.

Iedere tekstverwijzing wordt voorafgegaan door een korte aanhaling of samenvatting van die tekst.

Het cursief gedrukte woord Zie (of Zie ook) gevolgd door deze streep, geeft aan dat de informatie te vinden is onder een ondergeschikt trefwoord (‘Einde van de wereld’) van een hoofdonderwerp (‘Wereld’).