Studiewijzers
Zonen en dochters van God


Zonen en dochters van God

In de Schriften worden deze termen op twee manieren gebruikt. Enerzijds zijn wij allen letterlijk geestkinderen van onze hemelse Vader. Anderzijds duidt zonen en dochters van God op allen die wedergeboren zijn door de verzoening van Jezus Christus.

Geestkinderen van de Vader

Kinderen wedergeboren door de verzoening