Studiewijzers
Egyptus


Egyptus

De naam van zowel de vrouw als een dochter van Cham, de zoon van Noach. In het Chaldeeuws betekent de naam ‘Egypte’, ofwel ‘het verbodene’ (Abr. 1:23–25).