Studiewijzers
Middelaar


Middelaar

Een bemiddelaar of tussenpersoon. Jezus Christus is de Middelaar tussen God en de mens. Zijn verzoening maakt het voor de mensen mogelijk zich van hun zonden te bekeren en zich met God te verzoenen.