Studiewijzers
Izebel


Izebel

Een goddeloze vrouw uit het Oude Testament, afkomstig uit het land Fenicië. Zij was getrouwd met Achab (1 Kon. 16:30–31), koning van Israël toen Elia profeet was.

Het huwelijk van Izebel met Achab was de grootste factor die voerde tot de ondergang van het noordelijke koninkrijk Israël, doordat zij de ergste vormen van afgoderij uit Fenicië in Israël introduceerde ter vervanging van de verering van Jehova (1 Kon. 18:13, 19).