Studiewijzers
Hemelvaart


Hemelvaart

Het officiële vertrek van de Heiland van de aarde, veertig dagen na zijn opstanding. De hemelvaart heeft plaatsgevonden vanaf een bepaalde plek op de Olijfberg in aanwezigheid van de discipelen (Mark. 16:19; Luk. 24:51). Bij die gelegenheid hebben twee engelen uit de hemel getuigd dat de Heer mettertijd ‘op dezelfde wijze’ zal terugkomen (Hand. 1:9–12).