Studiewijzers
Kirtlandtempel (Ohio, VS)


Kirtlandtempel (Ohio, VS)

De eerste tempel die de kerk in deze tijd heeft gebouwd. De heiligen gaven gehoor aan het gebod van de Heer om haar te bouwen in Kirtland (LV 94:3–9). Eén doel van de tempel was het verschaffen van een plek waar getrouwe leden van de kerk geestelijke kracht, gezag en kennis konden ontvangen (LV 109–110). De tempel is op 27 maart 1836 ingewijd; het inwijdingsgebed, dat werd uitgesproken door de profeet Joseph Smith (LV 109), werd hem door de Heer geopenbaard. De Heer heeft een aantal belangrijke openbaringen in deze tempel gegeven en er noodzakelijke priesterschapssleutels teruggegeven (LV 110; 137). Deze tempel werd niet gebruikt voor de volledige tempelverordeningen zoals die heden ten dage in de tempels worden bediend.