Studiewijzers
Shiblon


Shiblon

Een zoon van Alma de jonge uit het Boek van Mormon. Shiblon onderwees de Zoramieten in het evangelie en werd wegens zijn rechtvaardigheid vervolgd. Dankzij zijn getrouwheid en geduld bevrijdde de Heer hem uit die vervolging (Alma 38). Shiblon heeft ook de kronieken van de Nephieten enige tijd onder zijn hoede gehad (Alma 63:1–2, 11–13).