Studiewijzers
Twist


Twist

Conflict, ruzie en woordenstrijd. Twist, en wel in het bijzonder tussen leden van de kerk van de Heer of tussen familieleden, is de Heer niet welgevallig.