Studiewijzers
Job


Job

Een rechtvaardige man uit het Oude Testament die ondanks verschrikkelijke beproevingen trouw bleef aan zijn geloof in God. Zijn verhaal staat in het boek Job.

Het boek Job

Hoewel het boek over Jobs lijden gaat, beantwoordt het niet helemaal de vraag waarom Job (of wie dan ook) pijn moet lijden of beproefd wordt met het verlies van familie en bezit. Duidelijk wordt wel dat beproevingen niet noodzakelijkerwijs het gevolg zijn van overtreding. De Heer kan beproeving gebruiken zowel om zijn kinderen te straffen als om hen ervaring te laten opdoen, hun discipline bij te brengen en hen te instrueren (LV 122).

Het boek kan in vieren worden verdeeld. De hoofdstukken 1–2 vormen de proloog van het verhaal. De hoofdstukken 3–31 geven een serie gesprekken weer tussen Job en drie van zijn vrienden. De hoofdstukken 32–37 bevatten de uitspraken van Elihu, een vierde vriend, die Job om heel andere redenen veroordeelt dan de eerste drie vrienden. In de hoofdstukken 38–42 krijgt Job de verzekering dat zijn levenswandel vanaf het begin juist is geweest.

Het boek Job leert dat als iemand een juist begrip heeft van God en leeft op een wijze die Hem welgevallig is, hij beter in staat zal zijn om de beproevingen die op zijn pad komen te doorstaan. De standvastigheid van Jobs geloof wordt gekenmerkt door uitlatingen zoals: ‘Al zou Hij mij doden, zou ik niet hopen?’ (Job 13:15.) Job wordt ook genoemd in Ezechiël 14:14; Jakobus 5:11 en Leer en Verbonden 121:10.