Studiewijzers
Eden


Eden

De woonplaats van onze eerste ouders, Adam en Eva (Gen. 2:8–3:24; 4:16; 2 Ne. 2:19–25; Moz. 3–4; Abr. 5), aangeduid als een hof oostwaarts in Eden. Toen zij van de verboden vrucht hadden gegeten en sterfelijk waren geworden, werden Adam en Eva uit de hof van Eden verdreven (Moz. 4:29). Hedendaagse openbaring bevestigt het bijbelse verhaal van de hof van Eden en voegt er het belangrijke gegeven aan toe dat de hof zich bevond in wat nu Noord-Amerika is.