Studiewijzers
Ark van het verbond


Ark van het verbond

De ark van de getuigenis, die ook de ark van Jehova en de ark van het verbond wordt genoemd, was een langwerpige houten kist, bekleed met goud. Het is het oudste en heiligste van alle godsdienstige symbolen van de Israëlieten. Het verzoendeksel bovenop de ark wordt beschouwd als de aardse woonplaats van Jehova (Ex. 25:22). Wanneer de tempel klaar is, wordt de ark in het heilige der heiligen geplaatst, de heiligste plek van het gebouw (1 Kon. 8:1–8).