Studiewijzers
Begin


Begin

Slaat gewoonlijk op de tijd voor dit sterfelijk leven, ofwel het voorsterfelijk leven. Jezus Christus wordt soms ook het begin genoemd.