Studiewijzers
Begin
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Begin

Slaat gewoonlijk op de tijd voor dit sterfelijk leven, ofwel het voorsterfelijk leven. Jezus Christus wordt soms ook het begin genoemd.