Studiewijzers
Olie


Olie

Wanneer er in de Schriften over olie wordt gesproken, wordt er gewoonlijk olijfolie bedoeld. Vanaf de tijd van het Oude Testament is olijfolie gebruikt voor de riten in de tempel en de tabernakel, voor zalvingen, voor verlichting en bij voedselbereiding. Olijfolie dient ook wel als symbool van reinheid en van de Heilige Geest en zijn invloed (1 Sam. 10:1, 6; 16:13; Jes. 61:1–3).