Studiewijzers
Getuigen van het Boek van Mormon
vorige volgende


Getuigen van het Boek van Mormon

De Heer heeft nog anderen naast de profeet Joseph Smith geboden om te getuigen van de goddelijke oorsprong van het Boek van Mormon (LV 17; 128:20). Zie het getuigenis van deze getuigen bij de Inleiding van het Boek van Mormon.