Studiewijzers
Verdoemenis


Verdoemenis

De toestand waarin verdere vooruitgang is geblokkeerd en toegang tot Gods tegenwoordigheid en zijn heerlijkheid onmogelijk is. Er zijn verschillende graden van verdoemenis. Allen die niet de volheid van de celestiale verhoging verkrijgen, zullen in enige mate worden beperkt in hun vooruitgang en rechten, en zullen in die mate verdoemd zijn.