Studiewijzers
Ammon, een afstammeling van Zarahemla


Ammon, een afstammeling van Zarahemla

Een sterk en machtig man uit het Boek van Mormon die vanuit Zarahemla een expeditie leidde naar het land Lehi-Nephi (Mos. 7:1–16). Er worden hem oude kronieken getoond en hij legt uit wat een ziener is (Mos. 8:5–18). Later helpt hij koning Limhi en zijn volk zich te bevrijden van de Lamanieten en terug te keren naar Zarahemla (Mos. 22).