Studiewijzers
Dode Zee


Dode Zee

Het zoutwatermeer in het zuidelijke deel van het Jordaandal, dat ook de Zee der Vlakte of de Zoutzee werd genoemd, waarvan de waterspiegel 395 meter onder die van de Middellandse Zee ligt. De steden Sodom, Gomorra en Zoar of Bela bevonden zich dicht bij de oever van de Zoutzee (Gen. 14:2–3).

Een vervulling van profetie en een van de tekenen van de wederkomst van de Heiland zal zijn dat het water van de Dode Zee gezond wordt gemaakt en dat er weer volop leven in zal zijn (Ezech. 47:8–9).