Studiewijzers
Roepen, roeping, door God geroepen
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Roepen, roeping, door God geroepen

Door God geroepen worden, betekent door Hem of door zijn bevoegde dienstknechten aangesteld of uitgenodigd worden om Hem op een bepaalde manier te dienen.