Studiewijzers
Roepen, roeping, door God geroepen


Roepen, roeping, door God geroepen

Door God geroepen worden, betekent door Hem of door zijn bevoegde dienstknechten aangesteld of uitgenodigd worden om Hem op een bepaalde manier te dienen.