Studiewijzers
Herstelling


Herstelling

Teruggave van iets of terugkeer naar een toestand die is weggenomen of verloren is gegaan.