Studiewijzers
Priester, Melchizedeks priesterschap


Priester, Melchizedeks priesterschap

Iemand die godsdienstige riten voor anderen verricht, gericht tot God. In de Schriften zijn de priesters vaak in feite hogepriesters naar de orde van Melchizedek (Alma 13:2). Wie na de opstanding een volheid ontvangen van de heerlijkheid van God, worden priester en koning in de celestiale wereld.