Studiewijzers
Abraham


Abraham

Een zoon van Terah, geboren in Ur van de Chaldeeën (Gen. 11:26, 31; 17:5). Een profeet van de Heer met wie Hij eeuwige verbonden gesloten heeft, waardoor alle volken van de aarde gezegend zijn. Abraham heette eerst Abram.

Het boek Abraham

Oude kronieken geschreven door Abraham, die in 1835 in het bezit van de kerk zijn gekomen. Deze kronieken en een aantal mummies waren in een Egyptische catacombe ontdekt door Antonio Lebolo, die ze naliet aan Michael Chandler. Chandler stelde ze in 1835 ten toon in de Verenigde Staten. Vrienden van Joseph Smith kochten ze van Chandler en schonken ze aan de profeet, die de kronieken vertaalde. Een aantal van die kronieken is nu te vinden in de Parel van grote waarde.

In hoofdstuk 1 worden Abrahams ervaringen in Ur van de Chaldeeën vermeld, waar goddeloze priesters een poging doen hem te offeren. In hoofdstuk 2 wordt zijn reis naar Kanaän beschreven. De Heer verschijnt aan hem en sluit verbonden met hem. In hoofdstuk 3 staat dat Abraham het heelal aanschouwt en tot het begrip komt van het verband tussen de hemellichamen. De hoofdstukken 4 en 5 zijn een beschrijving van de schepping.

Het nageslacht van Abraham

Mensen die, door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie van Jezus Christus de beloften en verbonden ontvangen die ook Abraham van God heeft ontvangen. Mensen kunnen die zegeningen ontvangen als zij rechtstreeks van Abraham afstammen of als zij tot zijn nageslacht worden gerekend door het evangelie te omhelzen en zich te laten dopen (Gal. 3:26–29; 4:1–7; LV 84:33–34; 103:17; 132:30–32; Abr. 2:9–11). Rechtstreekse afstammelingen van Abraham kunnen hun zegeningen verspelen door ongehoorzaamheid (Rom. 4:13; 9:6–8).