Studiewijzers
Elias


Elias

De naam of titel Elias wordt in de Schriften op verschillende manieren gebruikt:

Elia

Elias is de Griekse versie van het Hebreeuwse Elia. De Nederlandse Bijbel maakt geen onderscheid tussen Elias en Elia (Matt. 17:3–4, Luk. 4:25–26 en Jak. 5:17). De bediening van Elia staat opgetekend in 1 en 2 Koningen.

Voorloper

Elias is de titel van iemand die als voorloper fungeert. Johannes de Doper, bijvoorbeeld, was een Elias omdat hij gezonden was om de weg voor te bereiden voor Jezus (Matt. 17:12–13).

Hersteller

De titel Elias is ook gebruikt voor anderen die een bepaalde zending te vervullen hadden, zoals Johannes de Openbaarder (LV 77:14) en Gabriël (Luk. 1:11–20; LV 27:6–7; 110:12).

Een profeet uit de bedeling van Abraham

Deze profeet, ook Esajas genaamd, heeft kennelijk geleefd in de tijd van Abraham (LV 84:11–13; 110:12).