Studiewijzers
Rehabeam


Rehabeam

De zoon van koning Salomo uit het Oude Testament. Hij volgde zijn vader op en regeerde zeventien jaar lang in Jeruzalem (1 Kon. 11:43; 14:21, 31). Het koninkrijk viel tijdens Rehabeams bewind uiteen in het koninkrijk Israël in het noorden en het koninkrijk Juda in het zuiden (1 Kon. 11:31–36; 12:19–20). Rehabeam heerste over het koninkrijk Juda.