Studiewijzers
Rehabeam
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Rehabeam

De zoon van koning Salomo uit het Oude Testament. Hij volgde zijn vader op en regeerde zeventien jaar lang in Jeruzalem (1 Kon. 11:43; 14:21, 31). Het koninkrijk viel tijdens Rehabeams bewind uiteen in het koninkrijk Israël in het noorden en het koninkrijk Juda in het zuiden (1 Kon. 11:31–36; 12:19–20). Rehabeam heerste over het koninkrijk Juda.