Studiewijzers
Haggaï


Haggaï

Een oudtestamentische profeet die omstreeks 520 v.C. in Jeruzalem profeteert, kort nadat het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap terugkeert (Ezra 5:1; 6:14). Hij spreekt over de herbouw van de tempel van de Heer in Jeruzalem en wijst het volk terecht omdat ze die niet hebben afgebouwd. Hij spreekt ook over de millenniaanse tempel en heerschappij van de Heiland.

Het boek Haggaï

In hoofdstuk 1 berispt de Heer het volk omdat zij de huizen waarin zij wonen, hebben afgebouwd, terwijl de tempel ongebouwd blijft. Hoofdstuk 2 bevat Haggaï’s profetie dat de Heer vrede zal geven in zijn tempel.