Studiewijzers
Kind, kinderen


Kind, kinderen

Een jongere die de puberteitsjaren nog niet heeft bereikt. Vaders en moeders moeten hun kinderen leren Gods wil te gehoorzamen. Kinderen zijn zonder zonde totdat zij de jaren van verantwoordelijkheid bereiken (Mro. 8:22; LV 68:27).