Studiewijzers
Zeventig


Zeventig

Een ambt in het Melchizedeks priesterschap waartoe mannen worden geordend. Heden ten dage behoren tot de Quorums der Zeventig zowel algemene als gebiedsautoriteiten. De Zeventig zijn werkzaam in de naam van de Heer onder de leiding van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen (zie LV 107:34). Zij besteden al hun tijd aan de bediening.