Studiewijzers
Adoptie


Adoptie

De Schriften spreken van twee soorten adoptie.

(1) Iemand die niet van Israël is, wordt lid van de familie van Abraham en het huis van Israël door te geloven in Jezus Christus, zich te bekeren, zich door onderdompeling te laten dopen en de Heilige Geest te ontvangen (2 Ne. 31:17–18; LV 84:73–74; Abr. 2:6, 10–11).

(2) Allen die de verlossende verordeningen van het evangelie hebben ontvangen, worden zonen en dochters van Jezus Christus door gestadige gehoorzaamheid aan zijn geboden (Rom. 8:15–17; Gal. 3:24–29; 4:5–7; Mos. 5:7–8).