Studiewijzers
Eerstgeboorterecht


Eerstgeboorterecht

Het erfrecht van de eerstgeboren zoon. In brede zin omvat het geboorterecht alle rechten die iemand krachtens zijn geboorte in een bepaalde familie en cultuur toekomen.