Studiewijzers
Naastenliefde


Naastenliefde

De reine liefde van Christus (Mro. 7:47); de liefde waarmee Christus de mensenkinderen liefheeft en waarmee de mensenkinderen elkaar behoren lief te hebben (2 Ne. 26:30; 33:7–9; Ether 12:33–34); de hoogste, edelste, sterkste soort liefde, niet slechts genegenheid.