Studiewijzers
Apocriefen


Apocriefen

Heilige boeken van het Joodse volk die niet zijn opgenomen in de Hebreeuwse Bijbel, maar wél voorkomen in de Bijbel van een aantal christelijke kerken. De waarde van deze boeken ligt vooral in de verbinding die zij vormen tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In onze kerk worden zij beschouwd als nuttig om te lezen.