Studiewijzers
Algemene instemming


Algemene instemming

Het beginsel waardoor de kerkleden hun steun verlenen aan hen die geroepen zijn om in de kerk te werken, alsook aan andere voorstellen die hun steun behoeven, hetgeen doorgaans gebeurt door het opheffen van de rechterhand.

Jezus Christus staat aan het hoofd van zijn kerk. Door de inspiratie van de Heilige Geest leidt Hij de kerkleiders bij belangrijke handelingen en beslissingen. Alle kerkleden hebben echter het recht al dan niet hun steun te verlenen aan de handelingen en beslissingen van hun leiders.