Studiewijzers
Schriftgeleerde


Schriftgeleerde

Het Oude en het Nieuwe Testament verschillen enigszins van elkaar in hun gebruik van deze term: (1) In het Oude Testament was het overschrijven van de Schriften de voornaamste verantwoordelijkheid van de schriftgeleerden (Jer. 8:8). (2) Schriftgeleerden worden dikwijls genoemd in het Nieuwe Testament, en worden ook wel wetgeleerden genoemd. Zij werkten de wet tot in detail uit en pasten haar toe op de omstandigheden van hun tijd (Matt. 13:52; Mark. 2:16–17; 11:17–18; Luk. 11:44–53; 20:46–47).