Studiewijzers
Oordeel, het laatste


Oordeel, het laatste

Het allerlaatste oordeel dat na de opstanding zal plaatsvinden. God zal, door middel van Jezus Christus, ieder mens oordelen om te bepalen welke mate van eeuwige heerlijkheid hij dient te ontvangen. Dit oordeel zal uitgaan van ieders gehoorzaamheid aan de geboden van God, met inbegrip van zijn aanvaarding van het zoenoffer van Jezus Christus.