Studiewijzers
Zerubbabel


Zerubbabel

Toen Kores de Joden toestond om naar Palestina terug te keren, werd Zerubbabel aangewezen als landvoogd van Juda, ofwel de vertegenwoordiger van het Joodse koninklijk huis. Zijn Perzische naam was Sesbazar (Ezra 1:8). Hij was nauw betrokken bij de herbouw van de tempel in Jeruzalem (Ezra 3:2, 8; 5:2).